Բարդ իրավիճակների պարզ լուծումներ

«Բարդ իրավիճակների պարզ լուծումներ» ձեռնարկը ներառում է տեսական ու գործնական տեղեկատվություն, այդ թվում` արդի մոտեցումներ, խաղեր, վարժություններ ու խորհուրդներ, որոնք կօգնեն մանկավարժներին արդյունավետ աշխատել նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաների հետ։

Ձեռնարկը նախատեսված է մանկավարժների, աջակցող մասնագետների, մանկավարժական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողների և ծնողների համար: 

Ձեռնարկը ստեղծվել և տպագրվել է Վորլդ Վիժն Հայաստանի աջակցությամբ: