Տենդերներ

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում նոր ստեղծված 10 ՍՔԱՅ ակումբների առաջնորդների վերապատրաստման և շարունակական աջակցության տրամադրման մրցույթին և նախաորակավորման գործընթացին:

Նախաորակավորված կազմակերպություններից 1 տարի ժամկետով կընտրվեն մի քանիսը, ում հետ RFP ձևաչափով սահմանված ծառայությունների գծով կկնքվեն երկարաժամկետ պայմանագրեր։

Գրանցված մատակարարները պետք է ներկայացնեն նախաորակաորման փաստաթղթերը վերը նշված մրցույթին մասնակցելու համար։ Հետաքրքրված կազմակերպությունները/անհատները պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը․

  • Հակիրճ տեղեկատվություն Կազմակերպության/անհատի վերաբերյալ (Vendor registration ձևաչափ)
  • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն իր բոլոր ներդիրներով` կնքված տվյալ կազմակերպության կնիքով։ Տեղեկանք Պետական ռեգիստրից` վերջին վերագրանցման վերաբերյալ։
  • Տեղեկանք հարկային տեսչությունից` հարկային պարտավորությունների մասին
  • Տեղեկանք ՀՀ դատական դեպարտամենտից` սնանկության և լուծարման գործընթացի վերաբերյալ
  • Երաշխիքային նամակներ նախորդ Պատվիրատուներից
  • Կից փաստաթղթերը՝ ստորագրված և կնքված
  • Գնառաջարկի ձևաթուղթը

 

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ [email protected]

 

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել COUPA հարթակի միջոցով

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 2024թ․ մայիսի 08-ը, ժ 17։30

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի։

Վորլդ Վիժն Հայաստանը հրավիրում է ոլորտում ամուր դիրք և բարձր հեղինակություն վայելող հավանական մատակարարներին մասնակցելու Հրշեջ գործիքների մատակարարում #489460 Բաց մրցույթին

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ՝

Վորլդ Վիժն Հայաստան

Երևան, ՀՀ, Ռոմանոս Մելիքյան 1 փող․,

հեռ։ 095 005049

էլ․ հասցե։ [email protected]

 

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել COUPA հարթակի միջոցով։

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ ապրիլ 23, 2024 թ., ժ. 17։30

Վերջնաժամկետից հետո ստացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի։