Ընթացիկ արշավներ

Արցախից տեղահանվածների կողքին
հավաքված է 14564200
Ավարտված
նպատակ
10000000