Երեխաների հանդեպ բռնության կանխարգելման և արձագանքման ուղեցույց

Ուղեցույցը կազմվել է Վորլդ Վիժն Հայաստանի «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից։