Վորլդ Վիժն Հայաստանի մասին՝ ամփոփ

  Ամփոփ տեղեկատվություն Վորլդ Վիժն Հայաստանի գործունեության  և ծրագրերի մասին: