ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում

ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում. առկա իրավիճակի նկարագրություն եվ խնդիրների լուծման ուղիներ․ ուսումնասիրություն

Այս ուսումնասիրությունը պատրաստվել Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Վորլդ Վիժն Հայաստանը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: