Պատերազմից տուժած կանանց սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրման և ինտեգրման վերաբերյալ հետազոտություն

Հետազոտությունն իրականացվել է Վորլդ Վիժն Հայաստանի «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։