Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում․ գործնական ուղեցույց մասնագետների համար

Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում․ գործնական ուղեցույց մասնագետների համար