Վորլդ Վիժն Հայաստանի տարեկան զեկույց (2020)

Զեկույցը ներառում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի գործունեության հետևյալ ասպեկտները. 

1. Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրերի աշխարհագրությունը,

2. Արձագանքը COVID-19 համաճարակին,

3. Հիմնական ծրագրային ձեռքբերումները,

4. Ֆինանսական ամփոփ պատկերը:

Զեկույցի անգլերեն տարբերակին ծանոթացեք այստեղ: